Lär dig ett nytt språk inför resan

Posts by Category : Språk

När är det hög tid att skriva för hand?

Språk har flyttats från ord, till papper, till telegrafen, till skrivmaskinen och nu till datorer och mobiltelefoner. Det känns som det var längesedan vi använde oss av handskrift. När är det bättre att skriva något för hand istället för att använda datorn?

Kontrakt

När du undertecknar kontrakt får du oftast en utskriven kopia och original som du måste signera. Genom att skriva under i person och utan tvång har du gjort ett bindande kontrakt. Om du planerar på att skriva kontrakt inom eller utanför arbetet ska du alltid yrka på att få en underskrift i person. Det är det säkraste sättet att veta att rätt person godkänner avtalet mellan dig och den andra parten.

Inbjudningar

Vankas det bröllop eller storslaget kalas? Ta tiden att skriva inbjudningskorten och signera kuvertet själv. Köp färgade kuvert med struktur, då står de genast ut från den övriga posten i brevlådan. Efter ett bröllop är det vanligt att brudparet skickar ut en bild och tackkort för dem som deltog under ceremonin. Det blir en ännu speciell gåva om du skriver tackbrevet för hand och skriver något personligt i varje. Gillar du inte din egen handstil kan du träna upp den upp och imponera på alla släktingar och vänner.

Kalligrafi

Det här stilistiska skrivsättet är svårt att lära sig men ger dig möjligheten att skriva fantastiska texter. Kalligrafi kan du lära dig via onlinekurser eller själv med träning och rätt läromedel. Du kan låna böcker på biblioteket om skrivsättet, därefter behöver du bara träna såsom du gjorde när du var liten och skulle lära dig alfabetet. Bästa sättet att lära sig är att börja härma skrift och kopiera andra kalligrafitexter.

Språkkunskaper i en globaliserad värld

Det står utom allt tvivel att språkkunskaper blir allt viktigare för den moderna människan. Grundskolan och gymnasiet har under olika perioder utbildat sina elever i två eller flera språk, och nu signaleras det från politiskt håll att intresset för att studera språk minskar. Det är en utveckling som man nu vill vända. Hur man ska komma tillrätta med det är en fråga för experter och i viss mån politiker som ska ta besluten, alla tycks ändå vara helt ense om att kunskaper i minst två främmande språk är önskvärt.

Teknik och språk

Tekniken går framåt och det har skett en otrolig utveckling av översättningsprogram varav Google Translate torde vara det mest förekommande. Visst fungerar det hjälpligt, och till och med bra om man översätter mellan två språk med ungefär samma syntax, exempelvis svenska till engelska. Men försöker man översätta från svenska till något asiatiskt språk blir det besvärligare. Ett av problemen är att all översättning sker först till engelska och sedan till det valda språket. Är då översättningen till engelska tvivelaktig blir slutprodukten riktigt dålig.

Vi behöver studera språk

Slutsatsen är att vi inte kan förlita oss helt på tekniken även om den förfinas hela tiden. Vi behöver göra en omvärldsanalys och utifrån en sådan bestämma oss för vilka språk som ska prioriteras i skolan. Engelskan är självklar men vilka övriga språk kan vi komma att behöva lära oss mer av? Kinesiska företagsköp av Volvo kan ge en fingervisning om var vi kommer att behöva göra oss förstådda. Överlag har det skett ett skifte från att språk som tyska, franska och spanska var dominerande som ett tredje språk i skolan till att just asiatiska språk har fått större betydelse. För många gånger är det handel och affärer som styr behovet inför framtida jobb, och idag ligger mycket av affärerna mot den asiatiska marknaden.